De visie voor het Schellensterrein is een groene mini-stad in het centrum van Eindhoven creëren. In en nabij het centrum van Eindhoven is weinig groen. Het toegevoegde groen in de mini-stad versterkt het huidige groene lint dat langs het centrum van Eindhoven loopt en vormt zo een toevoeging voor de stad.
Groen kan tevens geïnterpreteerd worden als duurzaam. Er is naar gestreefd om het plangebied zo veel mogelijk energieneutraal te maken. Zo is er met behulp van het passive house concept voor gezorgd dat de energievraag van de woningen zo laag mogelijk is, er wordt groene energie opgewekt en de opgewekte energie wordt waar mogelijk hergebruikt.

Het plangebied is een op zich zelf staand gebied met eigen voorzieningen en energieopwekking. Hierdoor kan het plangebied gezien worden als een mini-stad in de stad Eindhoven.
Het plangebied is deels zelfvoorzienend, maar ook afhankelijk van de stad Eindhoven. De bewoners van het plangebied kunnen gebruik maken van de voorzieningen in Eindhoven en de bewoners van Eindhoven kunnen gebruik maken van de voorzieningen in de mini-stad, zoals de fitness, spa, wellness en het groen.

Het ontwerp bestaat uit twee woonblokken, een woontoren, een paviljoen, een urban spa in het monument en een parkeergarage. Deze functies zijn zo verdeeld als in een stad. De openbare functies zoveel mogelijk centraal op de begane grond en de privé functies hoger aan de randen van het plangebied.

Description

The Multi Project is the final project of the bachelor of Architecture, Urbanism and Building sciences at the TU/e. In this project students from different disciplines (architecture, urban planning, construction management, real estate and building physics) have to collaborate to make a design for a specific site. During the 21 weeks of the project, only four weeks are intended for individual work, the rest is group work. Our project site was the Schellensfabriek in Eindhoven, for which we designed the 'green small city'.

Clients

Bachelor Eind Project, also known as Multi (at TU/e) In collaboration with: Lars Croes, Silvie Schonen, Arne Stenger, Iris van Weersch en Karlijn de Wild

Info

  • + 1 July 2014
  • + By: Marloes Dijkink
  • + In: Project